Stengte toaletter langs fylkesveiene i Troms og Finnmark

Truckers International Association Norge (T.I.A. Norge) reagerer sterkt på at Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt å stenge alle toaletter langs fylkesveinettet.

Vi har gjort en henvendelse til fylkeskommunen og seksjonsleder Tor Ivar Johnsen har begrunnet stengningen med sitat: «Stenging av toalettbyggene er besluttet av hensyn til den pågående pandemien. Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke kunne sikre begrensning av smittespredning uansett hvor mange daglige rengjøringer som ble iverksatt. Byggene er ikke bemannet og det vil være umulig å føre kontinuerlig tilsyn med dem og for å begrense spredning av smitte har vi derfor vurdert at det sikreste er å holde slike bygg stengt. Dette gjelder alle toalettbygg på fylkesvegnettet i Troms og Finnmark fylkeskommune.»

Denne begrunnelsen står i sterk kontrast til uttalelser fra Folkehelseinstituttet (FHI) som sier, Sitat:» Vi synes det er synd at det er toaletter som er stengt pga coronavirus. Vi ser ikke det som et kritisk punkt for smitte»

Hva er det seksjonsleder Tor Ivar Johnsen vet som ikke FHI vet siden seksjonslederen kan ta beslutninger på tvers av det syn FHI gir uttrykk for?

Hele det politiske Norge har uttalt at varetransport er helt nødvendig for at folk skal få tilgang til de varer som befolkningen har behov for, særlig i en krisesituasjon som den vi er inne i nå. Det politiske Norge har sågar kategorisert varetransport som en samfunnskritisk tjeneste og derfor gitt unntak fra karantenebestemmelser og kjøre- og hviletidsbestemmelser for å sikre at det norske folk får dekket sine behov for varer i denne kritiske Coronatiden. Men seksjonsledere Johnsen i Troms og Finnmark fylke vet tydeligvis selv best siden han kan gå på tvers av politiske beslutninger og FHI sine uttalelser.

Vi undrer oss på om seksjonsledere Johnsen har forstått at det ikke er vogntogene selv som bringer varene til butikken, men at det faktisk sitter mennesker bak rattet som er de som egentlig sørger for at varene kommer frem. Disse menneskene (sjåførene) gir avkall på samvær med familien, avkall på å kunne ha fritid hjemme for at folk skal få det de trenger i dagliglivet, men i følge seksjonsleder Johnsen skal de også gi avkall på muligheten til å gå på et toalett.

Det er mangt og meget her i samfunnet som kan bestemmes av politikere og div seksjonsledere i fylker og kommuner, men de kan ikke bestemme at et menneske skal skru av sine naturlige behov, bl.a. behovet for å gjennomføre toalettbesøk.

Seksjonsleder Johnsen avslutter sitt svar til T.I.A Norge slik. Sitat:» Beslutningen om å holde disse toalettbyggene stengt under pandemien står fast, og vi oppfordrer alle trafikanter om å søke andre løsninger i den tiden vi er inne i nå.»

Mye av bekjempelsen av Coronapandemien går ut på å sørge for en ekstremt god personlig hygiene. Vi i T.I.A. Norge kan vanskelig se at alternative løsninger til å benytte et toalett fremmer hygienen, tvert imot frykter vi for hva som vil skje med vårt land hvis slike avgjørelser som seksjonsleder Johansen stiller seg bak vil føre til at pandemien lammer varetransporten fordi sjåførene blir syke etter å ha blitt fratatt muligheten til å holde en så god personlig hygiene som det kreves i den situasjon Norge og også resten av verden nå befinner seg i.

T.I.A. Norge oppfordrer seksjonsleder Tor Ivar Johnsen til å snu og sørge for at sjåførenes tilgang til toaletter blir ivaretatt