Organisert kriminalitet i transportbransjen

Tredjelandskjøring er et stort problem for norsk og svensk transportnæring. Store transportkjøpere som IKEA har satt bort transport Fra Jönköping i Sverige til norske kunder til BRING SK. Dette er transport som naturlig burde ha rullet på svenske eller norske hjul. De lysegrønne bilene fra Slovakia ruller i fast rute mellom Sverige og Norge hele uken og er kun i sitt hjemland for å ta service og evt reparasjoner på bilene. Sjåførene tilbringer uker i bilen og selv om det er et forbud mot å avvikle ukehvile i bilen har sjåførene ikke noe valg. De sitter i bilen hele helgen og venter på at en ny uke skal gi dem kjøreoppdrag mellom Sverige og Norge.

Grensekryssende trafikk er ikke omfattet av den norske allmenngjøringsforskriften så disse sjåførene har lønn i henhold til normalen i Slovakia. En lønn som effektivt setter en stopper for muligheten til å leie seg inn en plass og avvikle ukehvile slik loven krever, men det er et lite problem for dem fordi det finnes ikke effektiv kontroll på at bestemmelsene om ukehvile på egnet sted blir etterlevd. Dette er satt i system og mange sjåfører har mange uker i bilen uten at det finnes noe alternativ. Systematisert lovbrudd kaller vi for organisert kriminalitet.

I den senere tid er det både i Sverige og i Norge observert øst europeiske tankbiler som forsyner sine landsmenn med rimelig drivstoff. Selvfølgelig for å spare kostnader så konkurranseforholdene blir enda mer ulike i øst europeernes favør. Vi undres på om denne virksomheten med å tanke opp biler med store mengder drivstoff på plasser som ikke har noe oppsamlingssystem for å fange opp evt spill ved lekkasjer kan være lovlig. Det finnes ingen lovlige bensinstasjoner som ikke er pålagt å ha slike systemer, og da fremstår det ytterst tvilsomt at man kan bedrive denne praksisen. Vi forundres også over at ingen reagerer på dette. Hvis politi eller vegvesen observerer en østeuropeisk tankbil på veien burde det ringe noen alarmbjeller som får kirkeklokkene en søndags formiddag til å høres ut som lav hvisking. Men virksomheten fortsetter uten at noen myndigheter reagerer. Det verserer til og med historier om at det kommer biler og forsyner disse sjåførene med mat og vodka så ukehvilen skal bli litt triveligere.

Tollvesenet burde vel også være interessert i dette.

Hvordan skal man så få satt en stopper for dette?

Som i en del andre tilfeller av problemer med billigtransport fra øst er den endelige løsningen et bestilleransvar. De som står for planleggingen og avviklingen av denne trafikken må bli holdt ansvarlige for at sjåførene får tilfredsstillende fasiliteter hvor de kan tilbringe sin ukehvile. Det vil selvfølgelig koste penger, og det er nettopp poenget. Det er reduserte kostnader som er årsaken til denne behandlingen av østeuropeiske sjåfører, og da er det rimelig at de som for enhver pris og helt uten skrupler med tanke på sjåførenes velferd må ta regningen slik at noe av den urettferdige kostnadsforskjellen blir utlignet. På samme måte må det settes en stopper for disse mobile tankstasjonene som innebærer en stor risiko for miljø og sikkerhet. Mon tro hva brannvesenet tenker om en slik behandling av drivstoff inne på en hvileplass hvor det er en knapp meter mellom bilene. Hadde man kommet over en tilsvarende likeglad holdning til håndtering av brannfarlig materiale på en annen arbeidsplass hadde arbeidsplassen blitt stengt umiddelbart.

Nå er det på høy tid at kontrolletatene kommer seg ut fra sine komfortable kontorer og gjør en innsats for å stoppe denne ulovlige virksomheten som truer vår egen transportvirksomhets eksistens.

 

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

 

T.I.A. Norge

[email protected] 

1 kommentar

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg