Ukehvile i lastebilen

En dom i EU domstolen har slått fast at det er ulovlig å avvikle en full ukehvile i lastebilens førerhus.

Mange europeiske land har tatt dette på alvor og utfører kontroller og ilegger bøter på mange tusen EURO til de som blir tatt.

I Norge sier politiet at dette er en kontrollvirksomhet som ikke vil bli prioritert.

Reaksjonene er mange, en del mener dette er bra så man kan få slutt på det uverdige livet mange utenlandske sjåfører lever ved at de bor mer eller mindre fast i bilens førerhus i mange uker i strekk. Tar man en tur på en lastebilparkering kan man se klær som henger til tørk, traller som er innredet med bord og stoler, kort sagt det er mange tegn som tyder på at lastebilparkeringer er blitt rene campingplasser.

Andre mener det er feil å bøtelegge sjåfører som ikke har noe valg. Atter andre peker på at man ikke kan parkere et vogntog hvor som helst og reise i fra det ubevoktet. Da er sjansene store for at uærlige mennesker har forsynt seg av diesel, kjettinger og ellers det man syns kan være kjekt å ha.

Vi er enige i at det er feil å bøtelegge sjåførene. Det bør være de som står bak som må få reaksjonene. I de aller fleste tilfeller er det store norske speditører som står bak denne importen av utenlandske transportkjøretøy. De utenlandske eierne og sjåførene selv, ser nok helst at hjulene ruller og genererer inntekter. Men skruppelløse norske speditører har ingen medfølelse med disse sjåførene. Det er rett og slett behagelig for speditørene å ha en pool av ledige kjøretøy som kan settes inn ved behov, til en pris som også er behagelig for speditørene. Derfor er det disse som må  pålegges å sørge for akseptabel innkvartering for de sjåfører og de kjøretøy som de “importerer” til Norge.

De få norskregistrerte bilene som deltar i denne campingen er bemannet med utenlandske sjåfører som ikke har fast bosted i Norge. Disse jobber en form for turnus. Etter et visst antall uker i bilen kan de reise hjem for en periode mens det kommer en ny sjåfør for å bo i bilen neste periode.

Det er disse bakmennene som må få føle den økonomiske konsekvensen av å la sine sjåfører leve på de måten. Sjåførene gjør det de må for å brødfø sin familie.

Alle snakker om at sosial dumping skal bekjempes, men når det kommer til praktiske handlinger for å ta tak i dette, så sier norsk politi at de ikke vil prioritere denne kontrolloppgaven.

Vi støter på manglende vilje fra kontrolletatene i mange sammenhenger. I noen tilfeller sklir vogntog på sommerdekk inn i andre biler, eller ut i grøfta, men etter at berging er utført klarer jammen noen representanter for kontrollmyndighetene å ønske de god tur videre på sommerdekk midt i en norsk vinter.

Skal disse kontrolletater opparbeide seg et lite minimum av respekt så må de i det minste kjenne til reglene og behandle alle likt. Om det er Per eller Pål som foretar kontrollen skal ikke ha noe å si, reaksjonen ved regelbrudd skal være lik uansett hvem som foretar kontrollen og uansett nasjonalitet på det kontrollerte kjøretøyet.

Det virker som om det er mangel på kompetanse hos noen av de personer som er satt til å håndheve regelverket.

Vi mener at det bør etableres et transportpoliti i Norge, en etat som bør bygge på det faglige grunnlaget som SVV sine kontrollører har opparbeidet gjennom mange år. Politietaten bør snarest etablere et transportpoliti som får som eneste oppgave å sørge for at reglene i transportverdenen blir etterlevd. Et politi som ikke får muligheten til å si at dette vil ikke pli prioritert av oss. Transportnæringen og yrkessjåførene er for viktige for Norge til å bli neglisjert. Dessuten har yrkessjåfører samme rett som andre yrkesgrupper til ha en arbeidsplass hvor sikkerhet er satt i høysetet. For yrkessjåførene er veien arbeidsplassen og derfor må trafikksikkerhet alltid ha topp prioritert.

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

T.I.A.Norge

1 kommentar
    1. Ja dette var en hyggelig lesning.jeg har skrevet nettopp om denne ukevil en er ikke gjenom Før bart her i Norge, jeg håper dem holder det de har sagt, det vil spare lastebilneringen for milioner.

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg