Lastebilen – en arbeidsplass eller et verktøy?

T.I.A. Norge har en stund argumentert for det syn at vår jobb er å bringe gods eller personer fra A til B. Stedet vi utfører vårt yrke er selvfølgelig veien og vi bruker bil av forskjellig størrelse og utforming for å utøve vårt yrke. Derfor er bilen vårt verktøy og veien er vår arbeidsplass.

Hensikten med å påpeke dette er å få en erkjennelse av at veieier har et ansvar for sikkerhet og miljø på vår arbeidsplass.

Vegdirektoratet er kategorisk i sin uttalelse om at det er bilen som er arbeidsplassen. Vi venter ikke at det skal bli enkelt å endre på den oppfatningen, men skal vi komme videre mot den såkalte nullvisjonen og oppnå null trafikkdrepte i løpet av året må denne diskusjonen om arbeidsplass eller verktøy holdes levende. Uten et samspill med veieier og en medvirkning derfra for å gjøre vår arbeidsplass til en sikker arbeidsplass kommer vi ikke i mål.

Nevnte Vegdirektorat har forøvrig en rekke underlige holdninger bl.a. til statistikk.

Vi hevder at det fortsatt er mange utenlandske biler med dårlige dekk og uten kjettinger på norske vinterveger. Så å si daglige avisoppslag bekrefter dette, men i Vegdirektoratet har de statistikker som sier at kun 3,7% av alle tungbiler har for dårlige dekk eller mangler kjettinger. Vi skal ikke diskutere statistikkene her selv om slike statistikker som baserer seg på de få bilene som faktisk blir kontrollert åpenbart kan ha store feilmarginer. 

Men ved å se på antall tungbiler som ruller i Norge blir selv 3,7 % et stort tall. Ved inngangen til 2017 var det i følge SSB registrert 75 238 lastebiler i Norge. I tillegg kommer så alle utenlandsregistrerte som ruller på våre veier. Av de norske bilene er nok ikke alle i drift hver dag så hvis man bruker tallet 70 000 enheter så er man nok i nærheten av det rette antall tungbiler som beveger seg på veinettet hver dag. 3.7% av ca 70 000 er ca 2 600 tunge kjøretøy med mangelfull dekkutrustning. Et lite mindretall sier Vegdirektoratet. Alt for mange sier vi.

Hva skjer så hvis et kjøretøy med sommerdekk blir stanset på det sentrale østland en vinterdag med fint vær og bare veier? 

Vegdirektoratet uttaler: ” våre hjemler til å ilegge reaksjoner i noen grad er begrenset av at det er situasjonen på kontrollplassen som bestemmer hvorvidt kjøretøyet er godt nok skodd. For eksempel kan vi ikke ilegge et bruksforbud etter vegtrafikkloven § 36 nr. 1 bokstav d) dersom vegen på og i umiddelbar nærhet til kontrollplassen er tørr og fin. Kjøretøyet kan da kjøre videre, og kjøre seg fast senere på ruta f.eks. på en fjellovergang”

En slik tolkning av regelverket er etter vår mening helt hinsides enhver fornuft og strider også mot vår rettsoppfatning. I Norge er det påbudt å ha vinterdekk på alle hjul med en mønsterdybde på minimum 5 mm på alle hjul samt at kjettinger skal medbringes. Dette gjelder innenfor et kalenderområde som er spesifisert i reglene. De aktuelle føreforholdene på kontrollstedet har ingen betydning. Vi undrer på om det er noen av våre lesere som en fin dag med varmegrader og tørre veier har lyst til å svinge innom en kontrollstasjon med en tungbil utstyrt med sommerdekk.

Vi har et inntrykk av at det vil være en dårlig ide for et kjøretøy med norske skilter.

Kontroll uten reaksjoner på regelbrudd er rett og slett bortkastet tid.

EN FOR ALLE – ALLE  FOR EN

T.I.A.Norge

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg