Stengte veier koster millioner av kroner

Det er ikke så lenge siden vi skrev om kostnadene ved stengte veger. Nå har også Transportøkonomisk institutt (TØI) regnet på dette og kommet til samme konklusjon. Riktignok har TØI konsentrert seg om stengninger som følge av dårlig vær mens vi i T.I.A. Norge tok utgangspunkt i stengninger som følge av trafikkulykker eller vogntog som kjører seg fast. Uansett utgangspunkt gir regnestykket samme svar. Det koster ca 600 kroner pr time vegen er stengt. Men da er det ikke tatt hensyn til alle de ubehageligheter som folk opplever ved ikke å komme fram til beregnet tid. Det kan få følger for de som ikke rekker et fly eller avtalte timer på sykehus eller andre steder. Vårt samfunn er kort sagt avhengig av forutsigbarhet når det gjelder ankomsttid. Det krever at vegene er farbare til enhver tid.

Derfor må arbeidet med å fjerne kjøretøy med dårlig utstyr og med førere uten kompetanse for vinterkjøring intensiveres.

Det må også stilles krav til redningsforsikring for å kjøre i Norge slik at havarerte kjøretøy fjernes raskest mulig uten at bergingsfirmaene skal bruke lang tid på å sikre seg at de får betalt.

Det bør også vurderes om det skal innføres obligatorisk bruk av kjetting på spesielt vanskelige strekninger ved dårlig føre. Et slikt påbud kan eventuelt styres ved hjelp av lysskilt. Da får man luket ut de som ikke har kjettinger eller ikke vet hvordan kjettinger skal monteres. 

Naturkreftene er det vanskelig å gjøre noe med, derfor må vegene legges slik at naturkreftene ikke får fritt spill med å bruke sine krefter til å stenge veger. Om det er vind og snøføyke på fjellet eller det er ras på strekninger vi vet er rasfarlige, men ikke er utbedret , så er det disse strekningene som må stå øverst på prioriteringslisten slik at  vi oppnår en rask og trygg trafikkavvikling via traseer som gir kortest mulig avstand og hvor sikkerheten til de vegfarende er satt i høysetet.

Når det gjelder hovedvei fra Øst til Vest har det vært en lang diskusjon om trasevalg før man endte på E 134 over Haukeli som den løsningen som ved et ferdig prosjekt vil gi kortest reisetid og som vil være beste alternativ for flest mulig. Skal man få gjennomført en så kostbar utbygging må man samle seg om et prosjekt og stoppe den videre diskusjonen om de andre alternativene. 

I den videre vegutbyggingen må det fokuseres på nybygg der det jevnlig oppleves stengninger. Derfor må rasfarlige vegstrekninger prioriteres foran fergefri    E-39. Både av samfunnsøkonomiske hensyn og med tanke på vegfarendes sikkerhet.

Fergefri E-39 er nok et viktig prosjekt, men utbedring av rasfarlige strekninger må prioriteres først.

Det å få fører, bil og varer eller eventuelle passasjerer hele fram må være viktigere enn å spare inn noen minutters kjøretid.

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

T.I.A. Norge

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg