Forbikjøringforbud for lastebiler?

Skal dette bli forbudt?

Fylkestingsrepresentant Siv Jacobsen fra Arbeiderpartiet i  Østfold har lansert et forslag om forbikjøringsforbud for lastebiler på motorveger. Vi lurer på hvor korttenkt det er mulig å bli. Denne fylkespolitikeren argumenterer med at en hastighetsforskjell på 20 – 30km/t er trafikkfarlig da man kan risikere å måtte bråbremse bak et vogntog. Dersom man kjører i maks tillatt hastighet (110km/t) bør det vel være et rimelig krav at man følger såpass med på vegen at det er mulig å oppdage et vogntog i 80-90km/t i god tid før det blir nødvendig å bråbremse. Et annet argument er at det blir lange køer hvis tungbilene tillater seg å kjøre forbi et annet tungt kjøretøy. 

 Det er trafikkmengden som skaper kø når trafikkmengden overstiger vegens kapasitet til trafikkavvikling. Et slikt forbikjøringsforbud vil skape enda mer kø i høyre felt, med forsinkelser for næringslivet som følge. Men det bekymrer tydeligvis ikke fylkespolitikeren for hun ser seg selv som viktigere enn hele Norges næringsliv.

Veldig mange bilister tror tydeligvis at skiltene som viser maksimal tillatt hastighet gir en “rett” til å holde denne hastigheten til enhver tid. Man skal ikke tilpasse sin egen kjøring og egen hastighet til resten av trafikkbildet, neida alle som ikke holder maksimal tillatt hastighet skal holde seg unna der disse som tror at de har “rett” til å kjøre i 110km/t er. For å illustrere galskapen i tankegangen kan vi jo spørre hva en tungbilsjåfør skal gjøre når man tar igjen en elbilsjåfør med rekkeviddeangst som kun holder 70km/t for å komme så langt som mulig uten lading?  I følge fylkespolitikerens tankegang har jo tungbilene “rett” til å holde 80 km/t. Men som vanlig teller ikke hensynet til andre noe, det er bare personbilistenes “rett” til å holde maksimal hastighet som er viktig. 

Fylkespolitikeren henviser til at et slikt forbikjøringsforbud har vært praktisert i Tyskland i alle år. Det er en direkte faktafeil, hvis fylkespolitikeren i det hele tatt har vært i Tyskland er det en direkte løgn å hevde dette. I Tyskland har det vært forbudt for tungbiler i venstre felt i mange år på de strekningene som har 3 eller flere felt i samme retning, samt at det hersker forbikjøringsforbud i lange og bratte bakker.

Trafikkbildet i Norge er sammensatt av mange forskjellige aktører som i de fleste tilfeller holder forskjellig hastighet og det er nok noe vi må leve med i overskuelig framtid. Alle trafikanter har en lovpålagt plikt til å oppføre seg slik at det ikke skapes unødige hindringer eller farlige situasjoner i trafikken. Det kan ikke kalles unødig hindring å kjøreforbi et langsomtgående kjøretøy, men det kan i aller høyeste grad kalles å skape farlige situasjoner hvis man er så fraværende mens man kjører bil at man har problemer med å oppdage et vogntog i god tid på en motorveg.

Del vegen sier Staten Vegvesen og det er et slagord vi stiller oss bak. Vegen er for oss alle og tross alt betaler tunge kjøretøy langt mer i bompenger enn personbilistene slik at det er direkte ufint å hevde at tungbilene skal fratas muligheten til å bruke også venstrefelt når det er nødvendig for å komme forbi et langsomtgående kjøretøy.

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

T.I.A. Norge

 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg