Sjåførsikkerhet

Ved utviklingen av en ny bil legges det stor vekt på førerens sikkerhet ved ulykker. Førerplassen skal være mest mulig intakt etter en ulykke og føreren beskyttes med sikkerhetsbelte og airbag.

Forrige uke ble det presentert en plan for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. En plan med 136 konkrete tiltak for å oppnå bedre sikkerhet på vegene. 154 sider fylt opp med statistikker og mer eller mindre velbegrunnede analyser endte opp i disse 136 punktene. Dessverre viste statistikkene at vogntogsjåfører er de som er desidert dårligst til å anvende bilbeltet. Dette punktet må vi klare å gjøre noe med.

Det blir for langt å gå inn på alle punktene her, men denne rapporten skal ut på høring i løpet av året så vi skal nok få sagt klart i fra om ting som vi mener mangler og andre ting som vi mener er direkte feil.

Statistisk sett er det mange drepte og hardt skadde i ulykker hvor vogntog er involvert, det kan vi ikke benekte. Men når man stopper analysen der og slår fast at på bakgrunn av det må det settes inn tiltak rettet mot vogntog, da er vi ikke helt enig lenger. Det blir feil bruk av statistikk. Skal man bruke statistikk som grunnlag for målrettede tiltak må man se statistisk på hvem som forårsaker ulykkene, og da kommer ikke vogntog så høyt opp på listen.

Selvfølgelig er det riktig å sette inn tiltak mot alle kjøretøygrupper, alle er enige om at det skjer for mange ulykker. Men man må ikke framstille en kjøretøygruppe som et problem bare fordi tyngde og størrelse gjør at skadeomfanget blir ekstra stort når store kjøretøy er involvert. Det er klart at hvis en personbil eller motorsykkel gjør en feilmanøver og havner i en frontkollisjon med et vogntog er utfallet nærmest gitt på forhånd, men det er da ikke vogntogets skyld.

Et annet punkt er at det skal settes fokus på store bilers blindsoner. Det er riktig at dette er et problem, men det hadde muligens vært en ide å beskytte syklistene ved å frata de retten til å kjøre forbi på høyre side. Syklister er faktisk de eneste kjørende som med loven i hånd kan kjøre rett inn i blindsonen og være fullstendig usynlig for en storbilsjåfør. Denne retten legger opp til at ulykker kan skje og bør derfor fjernes, men det har de ikke fått med seg i sin 154 sider lange rapport som ble overrakt Samferdselsministeren.

Vi skal nok vite å få gjort folket oppmerksom på dette i høringsrunden.

Et punkt som er helt utelatt i rapporten er mangelen på effektiv beskyttelse av førerplassen i busser. Både for personbiler og lastebiler har det i en årrekke blitt foretatt kollisjonstester for å gjøre førerplassen så trygg som mulig, men i en buss er det nær sagt ingenting som tar imot og absorberer kreftene som utløses i en kollisjon. Selv ved kollisjoner i lav hastighet har vi sett bilder av rattstamme som står helt inni førerstolen på en bybuss. Det er på høy tid at også dette blir tatt opp i en rapport som skal ha som mål å komme med forslag til skadereduserende tiltak.

Vi kommer til å bruke tiden fremover til å finlese rapporten og komme med våre synspunkter.

EN FOR ALLE – ALLE FOR EN

T.I.A. Norge 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg